• Без категория

Покана от 24.07.2018 г.

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на копувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

О Ф Е Р Т А 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2018/2019 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-IV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по позиция №………….
 

Удължаване на процедурата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Може да харесате още...