3-то място за Ивайла Антониова Желязкова в VIII Национален ученически конкурс

Ивайла Антониова Желязкова – ученичка от  VIIВ клас, спечели 3-то място в категория „Разказ“ в VIII Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат“,  26.11.2021 г., гр. Благоевград

В осмото издание на конкурса взеха участие ученици от І- ХІІ клас от цялата страна като общия брой на творбите е 516. Компетентно жури определи най-добрите творби от постъпилите общо 286 рисунки, 46 разказа и есета, 82 фотографии, 81 мултимедийни презентации и 21 творби на приложен еко-дизайн.

Конкурсът има за цел да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и  да популяризира уникалното природно богатство в Национален парк „Рила”.

 Поздравления за младата писателка и нейните учители!

Може да харесате още...