Категория: Ученици

Съобщение

До учениците от седми клас и техните родители Заявление за класиране и насочване в профилни паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование: Списък на заболяванията за приемане на ученици в...