• Без категория

Learning to Give

Всяка седмица  учениците от III a и III г  от нашето училище   имат по един час, който не е по учебния план и по него оценки не се пишат.

Това е часът по „доброта „ по образователна програма „Научи се да даряваш“ с ръководител  на групите – Тодорка Тодорова.

Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в училища в САЩ и работи активно за утвърждаване на модела в последното десетилетие. Български дарителски форум (БДФ)  разработи  пилотен проект за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища.

С програмата „Научи се да даряваш“ децата пробват различни начини да се грижат за другите. Темата днес е „Правила в класа“.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да харесате още...