НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ “Модул 1 „Образователни маршрути за училищата в страната“

ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра ще кандидатства по НП „България – образователни маршрути“, модул 1
„Образователни маршрути за училищата в страната“, приета с Решение № 295 от 24 април 2024 година на
Министерски съвет със сформиране на следните групи:

4. клас
ТА „Детелина Турс ООД“ – гр. В. Търново
ВИЖ ОФЕРТАТА
5. клас, 6. клас, 7. клас
ТА „Мелиора Турс ООД“ – гр. Добрич
ВИЖ ОФЕРТАТА
– 4 дни с 3 нощувки
– 30 ученици
– 3 ръководители
– 1 медицинско лице;
– Маршрут: Силистра – Плевен – Ловеч – Силистра
– Време на провеждане: 28.08.2024г. – 31.08.2024г.
– 4 дни с 3 нощувки
– 20 ученици
– 2 ръководители
– 1 медицинско лице;
– Маршрут: Силистра – Жеравна – Котел – Елена – Силистра
– Време на провеждане: 02.09.2024г. – 05.09.2024г.

Процедура за кандидатстване


1. Подаване на заявления: 30.04. – 13.05.2024 г. в ОУ „Иван Вазов“, кабинет 211;
1. Разглеждане на заявления и класиране: 13.05.2024 г., 14:00ч.
2. Информиране на родителите на класираните ученици: 14.05.2024 г.


*При по-голям брой желаещи ученици ще бъдат приложени критерии за подбор и участие.

Критерии за подбор

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ