ОУ "ИВАН ВАЗОВ" СИЛИСТРА Блог

Съобщение

До учениците от седми клас и техните родители Заявление за класиране и насочване в профилни паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование: Списък на заболяванията за приемане на ученици в...

Съобщение

До родителите на бъдещите първокласници /за учебната 2020-2021 год./ Уважаеми родители, Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на...

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен…

Актуална информация за електронно четими учебници

Уважаеми ученици, издателствата са осигурили свободен достъп до всички учебници от 1. – 7. клас. Издателство „Просвета“ – ТУК Инициативата на изд. „Просвета“ – „Учим онл@йн с учител“ в помощ на седмокласниците...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, в Република България е обявено извънредно положение със срок един месец /до 13.04.2020 г./. Учениците от ОУ „Иван Вазов“ ще се обучават дистанционно. Следете съобщенията в shkolo.bg, групи по класове...

Заповед №706/12.03.2020 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и заповед РД09-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания……