ОУ "ИВАН ВАЗОВ" СИЛИСТРА Блог

Призив на училищния съвет на ОУ „Иван Вазов“, Силистра

Призив на училищния съвет на ОУ „Иван Вазов“, Силистра

Уважаеми родители! Български младежки Червен кръст-Силистра провежда благотворителна кампания „Деца помагат на деца“ за подпомагане на възрастни хора и деца в неравностойно социално положение с ниски доходи във връзка с 16.10. –...

Заповед №158/ 27.09.2019 г.

Заповед №158/ 27.09.2019 г.

На основание чл.259, на ЗПУО и във връзка с чл.11 на ПСУДОСДГУ относно организиране на избор на родители Покана  за участие в родителска среща за излъчване на представител и резервен представител на...

ПОКАНА 2019/2020

ПОКАНА 2019/2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА относно закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение….

Бюджет 30.06.2019

Бюджет 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към отчет към 30.06.2019