Педагогически и непедагогически персонал

Преподаватели в начален етап

Йорданка Василева Хаджиева

класен ръководител – Iа клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: Телефон за връзка: Стаж в училището: Общ стаж:   

Галина Николова Великова

класен ръководител – Iб клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: Телефон за връзка: Стаж в училището: Общ стаж:   

Радостина Ангелова Николова

класен ръководител – Iв клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: Телефон за връзка: Стаж в училището: Общ стаж:   

Стефка Пенева Синигерова

класен ръководител – Iг клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, IV ПКС Имейл за връзка: Телефон за връзка: Стаж в училището: Общ стаж: