Прием – свободни места

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

към 29.09.2023 г.

           УЧИЛИЩЕ: ОУ „Иван Вазов“, град Силистра, община Силистра

Клас / ПаралелкаОписаниеБрой свободни местаДата на публикуване
I „а“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
I „б“общообразователна паралелка129.09.2023 г.
I „в“общообразователна паралелка429.09.2023 г.
I „г“общообразователна паралелка529.09.2023 г.
II „а“общообразователна паралелка329.09.2023 г.
II „б“общообразователна паралелка429.09.2023 г.
II „в“общообразователна паралелка429.09.2023 г.
II „г“общообразователна паралелка829.09.2023 г.
III „а“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
III „б“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
III „в“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
III „г“общообразователна паралелка229.09.2023 г.
IV „а“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
IV „б“общообразователна паралелка229.09.2023 г.
IV „в“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
V „а“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
V „б“общообразователна паралелка029.09.2023 г.
VI „а“общообразователна паралелка329.09.2023 г.
VI „б“общообразователна паралелка529.09.2023 г.
VI „в“общообразователна паралелка129.09.2023 г.
VI „г“общообразователна паралелка329.09.2023 г.
VII „а“общообразователна паралелка629.09.2023 г.
VII „б“общообразователна паралелка529.09.2023 г.
VII „в“общообразователна паралелка529.09.2023 г.

 Росица Трендафилова: /п/

Директор ОУ „Иван Вазов“