Тренинг с родители

Във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование

Поддейност 6: Дейност за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата

В залата на библиотечно – информационния център на Основно училище „Иван Вазов“ се проведе психологичен тренинг „Група за себепознание и споделяне на личен опит“ с родители  на тема „Заедно на училище – помогни ми да се справя сам“.  Водещи  на обучението бяха г-жа Тодорка Тодорова – старши ресурсен учител и Светлозар Маринов – психолог в училището. Родителите имаха възможност да се запознаят отблизо с различни методи, психологически похвати и прийоми за индивидуална и групова работа на учениците от различни възрастови групи. Беше разгледана Наредбата за приобщаващото образование и предизвикателствата пред родителите и учителите. Дискутирани бяха  методите на д-р Мария Монтесори. Особено полезно беше общуването между самите родители в групата, обсъждането и споделянето на трудностите, с които се сблъскват при  обучението и възпитанието на децата си. Обсъдени бяха различни гледни точки и позиции относно по-пълноценното приобщаване на учениците в училище.

Може да харесате още...