Учители в ЦОУД

Маргарита Иванова Димитрова – Учител в ЦОУД, Iа клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: muza64@abv.bg Телефон за връзка:

Венцислав Красимиров Иванов  – Учител в ЦОУД, Iб клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Специална педагогика, V ПКС Имейл за връзка: Vencaka85@abv.bg  Телефон за връзка:

Мариета Йорданова Нанчева  – Учител в ЦОУД, Iв клас

Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална педагогика, Руска филология , I ПКС Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Невяна Маринова Петрова  – Учител в ЦОУД, Iг клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС: Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, Имейл за връзка:  bluesun505@abv.bg; Телефон за връзка: 0899508445

Илиян Петрова Костадинов  – Учител в ЦОУД, IIа клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС: Начална педагогика, V ПКС, Имейл за връзка:  iliqnpetrov86@abv.bg; Телефон за връзка: 

Даниела Йорданова Цавкова  – Учител в ЦОУД, IIб клас

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка: 

Мариана Стоянова Дочева  – Учител в ЦОУД, IIв клас

Длъжност: Старши начален учител, Специалност, ПКС: Начална педагогика, Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Наталия Миткова Гиздашка  – Учител в ЦОУД, IIIа клас

Длъжност: Старши начален учител, Специалност, ПКС: Начална педагогика, IV ПКС, Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Пламена Мариянова Павлова  – Учител в ЦОУД, IIIб клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика и чужд език, V ПКС, Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 0892 214 728

Тодорка Великова Янкова  – Учител в ЦОУД, IIIв клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Преслава Петрова Павлова  – Учител в ЦОУД, IVа клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Цанка Иванова Петрова   – Учител в ЦОУД, IVб клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Цанка Иванова Петрова   – Учител в ЦОУД, IVв клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Дюне Юсеин Рамадан   – Учител в ЦОУД, IVг клас

Длъжност: Начален учител, Специалност, ПКС: Начална и предучилищна педагогика; III ПКС, Имейл за връзка:   Телефон за връзка: 

Марияна Славова   – Учител в ЦОУД, V клас

Длъжност: Старши начален учител, Специалност, ПКС:  Имейл за връзка: Телефон за връзка: 

Елица Григорова Рангелова   – Учител в ЦОУД, VI клас

Длъжност:  Начален учител, Специалност, ПКС: Физика и информатика, ПКС: 1.Проектно-базирано обучение с интегриране на информационни технологии. 2.Microsoft Teams-среда за местно общуване и сътрудничество. Имейл за връзка: eli6ka1990@abv.bg Телефон за връзка: 

Веселка Кирилова Русева   – Учител в ЦОУД, VI клас

Длъжност:  Начален учител, Специалност, ПКС: Начална и предучилищна педагогика, I ПКС,  Имейл за връзка:  Телефон за връзка: 

Грета Красимирова Георгиева   – Учител в ЦОУД, VII клас

Длъжност:  Начален учител, Специалност, ПКС: Начална и предучилищна педагогика, IV ПКС,  Имейл за връзка:  Телефон за връзка: