Класни ръководители в начален етап

Йорданка Василева Хаджиева – Учител начален етап, Iа клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: hadjieva_dana@abv.bg Телефон за връзка:

Галина Николова Великова – Учител начален етап, Iб клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: магистър по „Предучилищна педагогика“, магистър по „Начална училищна педагогика“, IV ПКС „Компютърно моделиране“  Имейл за връзка: Телефон за връзка: 

Радостина Ангелова Николова – Учител начален етап, Iв клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище, V ПКС  Имейл за връзка: Radostnikolova84@abv.bg Телефон за връзка: 

Стефка Пенева Синигерова – Учител начален етап, Iг клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: IV ПКС Начална училищна педагогика  Имейл за връзка: stefiss1960ss@abv.bg Телефон за връзка: 0892245921

Севгинар Ружди Хамди – Учител начален етап, IIa клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: магистър „Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ“ V ПКС  Имейл за връзка: sevimel@abv.bg Телефон за връзка: 0893322990

Живка Димитрова Жекова – Учител начален етап, IIб клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС:   Имейл за връзка:  Телефон за връзка: 

Иванка Андреева Куртева – Учител начален етап, IIв клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: НУП, IV ПКС  Имейл за връзка:  Телефон за връзка: 

Маргарита Костадинова Савова – класен ръководител, III a клас


Длъжност: Старши начален учител  Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, IV ПКС  Имейл за връзка: mar.sav@abv.bg                                  Телефон за връзка: 0893626013

Веселка Йорданова Георгиева – класен ръководител, III б клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС Имейл за връзка: vesi.74@abv.bg                                    Телефон за връзка:

Теменужка Русева Михова –  класен ръководител, III в клас


Длъжност:    Специалност, ПКС:   Имейл за връзка:  Телефон за връзка:                                                                                                                                                                                                                                                       

Нежля Бейзат Бейтула – класен ръководител, IV a клас


Длъжност: Старши начален учител  Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС     Имейл за връзка: nbeytula@outlook.com                         Телефон за връзка: 0892 46 86 54                                                                                                 

Искра Русева Добрева – старши учител, IV б клас


Длъжност: Старши начален учител  Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, Учител по английски език , I ПКС    Имейл за връзка:iskra.dobreva@abv.bg  Телефон за връзка: 0876 338 302                                                                                     

Надежда Бърнева Бабаяшева – класен ръководител, IV в клас


Длъжност: Старши начален учител  Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС  Имейл за връзка: nadqbb@abv.bg                              Телефон за връзка: 08922459192                                                                                                      

Ваня Златкова Тихолова – старши учител, IV г клас


Длъжност: Старши начален учител Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС  Имейл за връзка: vania_tiholova@abv.bg                              Телефон за връзка: 0898216727