Учители в начален етап на основното образование

Маргарита Костадинова Савова – класен ръководител, II a клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, IV ПКС                                                                  Имейл за връзка: mar.sav@abv.bg                                                                                                        Телефон за връзка: 0893626013                                                                                                          Стаж в училището: 27 години                                                                                                                    Общ стаж: 35 години  

Веселка Йорданова Георгиева – класен ръководител, II б клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС                                                                  Имейл за връзка: vesi.74@abv.bg                                                                                                Телефон за връзка: ……..                                                                                                                    Стаж в училището: 23 години                                                                                                              Общ стаж: 23 години  

Теменужка Русева Михова –  класен ръководител, II в клас


Длъжност:                                                                                                                                                  Специалност, ПКС:                                                                                                                            Имейл за връзка:                                                                                                                                Телефон за връзка:                                                                                                                                Стаж в училището:                                                                                                                                    Общ стаж:

Нежля Бейзат Бейтула – класен ръководител, III a клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС                                                                  Имейл за връзка: nbeytula@outlook.com                                                                                             Телефон за връзка: 0892 46 86 54                                                                                                      Стаж в училището: 8 години                                                                                                                  Общ стаж: 8 години  

Искра Русева Добрева – старши учител, III б клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, Учител по английски език , I ПКС                          Имейл за връзка: iskra.dobreva@abv.bg                                                                                          Телефон за връзка: 0876 338 302                                                                                                        Стаж в училището: 19 години                                                                                                                  Общ стаж: 21 години  

Надежда Бърнева Бабаяшева – класен ръководител, III в клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС                                                                  Имейл за връзка: nadqbb@abv.bg                                                                                                            Телефон за връзка: 08922459192                                                                                                        Стаж в училището: 10 години                                                                                                                  Общ стаж: 32 години  

Ваня Златкова Тихолова – старши учител, III г клас


Длъжност: Старши начален учител                                                                                        Специалност, ПКС: Начална училищна педагогика, V ПКС                                                                  Имейл за връзка: vania_tiholova@abv.bg                                                                                     Телефон за връзка: 0898216727                                                                                                           Стаж в училището: 12 години                                                                                                                   Общ стаж: 24 години