Учители в ПЕ

Ирена Иванова Екзарова – учител по БЕЛ

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Боряна Атанасова Стефанова – учител по БЕЛ

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Кристина Милкова Георгиева – учител по БЕЛ

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Грета Любенова Добрева – учител по английски език

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Ивелина Бобчева Жечкова – учител по английски език

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Дора Стоянова Драгиева – учител по математика

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Румяна Димитрова Добрева – учител по математика

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Илияна Драгиева Георгиева – учител по математика

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Десислава Костова Костова – учител по информатика и ИТ, физика и астрономия

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Детелина Миткова Косева – учител по биология и здравно образование

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Мариана Николова Петкова – учител по химия и опазване на околната среда

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Иванка Стойчева Желязкова – учител по география и икономика

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Живко Тодоров Димов – учител по история и цивилизации

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Светла Иванова Иванова – учител по музика

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Стоян Стефанов Братанов – учител по изобразително изкуство

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Мариана Христова Христова – учител по технологии

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка:

Славян Русев Димитров – учител по физическо възпитание и спорт

Длъжност:  Специалност, ПКС:  Имейл за връзка:  Телефон за връзка: