Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ivazovsi/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

Добре дошли!Ефективно училище с подходяща училищна среда

Модерно оборудване


Благоприятен
климат

Какво Ви предлагаме

Квалифицирани преподаватели
Модерна училищна среда
Извънкласни форми и проекти

· Ръководство ·

Росица Трендафилова
ДИРЕКТОР

Част от екипа на ОУ „Иван Вазов“ от 2000 година като начален учител. От 2019 г. упражнява длъжността „директор“.

Работи в ОУ „Иван Вазов“ от 2004 г. като учител, а след това и като главен учител. На длъжността „Зам.-директор“ е от 2015 г.

От 2004 г. упражнява длъжността „Зам.-директор Административно-стопанска дейност“.

за учебната 2020-2021 г.

за учебната 2020-2021 г.

за учебната 2020-2021 г.

КОНТАКТИ