Добре дошли!Ефективно училище с подходяща училищна среда

Модерно оборудване


Благоприятен
климат

Какво Ви предлагаме

Квалифицирани преподаватели
Модерна училищна среда
Извънкласни форми и проекти

· Ръководство ·

Росица Трендафилова
ДИРЕКТОР

Част от екипа на ОУ „Иван Вазов“ от 2000 година като начален учител. От 2019 г. упражнява длъжността „директор“.

Нели Златева
ЗАМ-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
начален етап

От 2004 г. упражнява длъжността „Зам.-директор Административно-стопанска дейност“.

за учебната 2023-2024 г.

за учебната 2023-2024 г.

за учебната 2023-2024 г.

КОНТАКТИ