Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 1- ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Буквар„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова
2Читанка„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова
3Математика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Богданова М. Темелкова
4Родинознание„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДВ. Петрова и колектив
5Музика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДЕ. Вълчинова-Чендова и колектив
6Изобразително изкуство„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДД. Немцов
7Технологии и предприемачество„КЛЕТ БЪЛГАРИЯН. Цанев и колектив

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2- РИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова
2Читанка„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова
3Английски език„С.А.Н.-ПРО“ ООДШ. Ковил, Ж.Перет
4Математика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Богданова М. Темелкова
5Родинознание„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДВ. Петрова и колектив
6Музика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДЕ. Вълчинова-Чендова и колектив
7Изобразително изкуство„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДП. Иванова
8Технологии и предприемачество„КЛЕТ БЪЛГАРИЯН. Цанев и колектив

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 3- ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„Просвета Плюс“ ЕООДП. Димитрова
2Читанка„Просвета Плюс“ ЕООДП. Димитрова
3Английски език„С.А.Н.-ПРО“ ООДШ. Ковил, Ж.Перет
4Математика„Просвета Плюс“ ЕООДВ. Ангелова и Ж. Колева
5Компютърно моделиране„Просвета Плюс“ ЕООДА. Миланова и колектив
6Човекът и обществото„Просвета -София“ АДП. Павлов и колектив
7Човекът и природата„Просвета -София“ АДЛ. Зафирова и С. Лазарова
8Музика„Просвета Плюс“ ЕООДГ. Калоферова и колектив
9Изобразително изкуство„Просвета Плюс“ ЕООДП. Цанев и колектив
10Технологии и предприемачество„Просвета Плюс“ ЕООДЛ. Витанов и Е. Васова

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 4- ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„Просвета Плюс“ ЕООДП. Димитрова
2Читанка„Просвета Плюс“ ЕООДП. Димитрова
3Английски език„С.А.Н.-ПРО“ ООДШ. Ковил, Ж.Перет
4Математика„Просвета Плюс“ ЕООДВ. Ангелова и Ж. Колева
5Компютърно моделиране„Просвета Плюс“ ЕООДА. Миланова и колектив
6Човекът и обществото„Просвета Плюс“ ЕООДС. Цветанска и колектив
7Човекът и природата„Просвета Плюс“ ЕООДМ. Кабасанова и колектив
8Музика„Просвета Плюс“ ЕООДГ. Калоферова и колектив
9Изобразително изкуство„Просвета Плюс“ ЕООДП. Цанев и колектив
10Технологии и предприемачество„Просвета Плюс“ ЕООДЛ. Витанов и Е. Васова

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 5- ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„Просвета -София“ АДВ. Михайлова и колектив
2Литература„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова и колектив
3Английски език„ЮНИВЪРС“ ЕООДДж. Дули
4Математика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДТ. Витанов и колектив
5Компютърно моделиране„Атласи“ ООДА. Иванова и колектив
6История и цивилизации„Просвета Плюс“ ЕООДЕ. Михайлова и колектив
7География и икономика„Просвета -София“ АДС. Дерменджиева и колектив
8Човекът и природата„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Максимов и колектив
9Музика„Просвета -София“ АДВ. Сотирова и колектив
10Изобразително изкуство„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДО. Занков и колектив
11Технологии и предприемачество„Бит и техника“ ЕООДТ. Николова и колектив

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 6- ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„Просвета -София“ АДВ. Михайлова и колектив
2Литература„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Герджикова и колектив
3Английски език„ЮНИВЪРС“ ЕООДДж. Джули
4Математика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДТ. Витанов и колектив
5Компютърно моделиране„Атласи“ ООДА. Иванова и колектив
6История и цивилизации„Просвета Плюс“ ЕООДЕ. Михайлова и колектив
7География и икономика„Просвета -София“ АДС. Дерменджиева и колектив
8Човекът и природата„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Максимов и колектив
9Музика„Просвета -София“ АДВ. Сотирова и колектив
10Изобразително изкуство„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДО. Занков и колектив
11Технологии и предприемачество„Бит и техника“ ЕООДТ. Николова и колектив

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 7- МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРЕДМЕТиздателствоавтор
1Български език„Просвета -София“ АДВ. Михайлова и колектив
2Литература„Просвета Плюс“ ЕООДВ. Михайлова и колектив
3Английски език„ЮНИВЪРС“ ЕООДДж. Джули
4Математика„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДТ. Витанов и колектив
5Информационни технологии„Атласи“ ООДА. Иванова и колектив
6История и цивилизации„Просвета Плюс“ ЕООДЕ. Михайлова и колектив
7География и икономика„Просвета -София“ АДС. Дерменджиева и колектив
8Биология и здравно образование„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Шишиньова и колектив
9Химия и опазване на околната средаСД „Педагог 6“М. Павлова и колектив
10Физика и астрономия„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДМ. Максимов и колектив
11Музика„Просвета -София“ АДВ. Сотирова и колектив
12Изобразително изкуство„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООДО. Занков и колектив
13Технологии и предприемачество„Бит и техника“ ЕООДТ. Николова и колектив